Ga terug naar overzicht Woonvormen

Samen met partner of gezin

Samenleven met een partner is een nieuwe stap in een relatie. Je woont samen en ziet elkaar dus vaker. Je partner en jezelf hebben gewoontes die misschien verschillen, wat tot conflicten kan leiden. Samenwonen is rekening houden met elkaar en compromissen sluiten. Het kan zijn dat jij en je partner bepaalde gewoontes een beetje zullen moeten aanpassen. In een relatie is het eerlijk als beide partijen hierin toegeeflijk proberen zijn en dat niet alle aanpassingen van één van de partners moeten komen. Er zijn ook verantwoordelijkheden die je samen deelt.. 

Welke verantwoordelijkheden deel je als je samenwoont?

  • zorgen voor een inkomen
  • huishoudelijke taken opnemen
  • budget goed beheren en administratie bijhouden
  • zorgen voor(eventuele)  kinderen

Goede afspraken maken over wie wat wanneer doet (planning maken) en op tijd communiceren over wat je wel en niet leuk vindt is erg belangrijk.

Je vindt nog meer informatie hierover onder het thema relaties.  

Ga na op welke wettelijke manier jullie gaan samenwonen:

-          trouwen

-          wettelijk samenwonen

-          gewoon je adres op dezelfde woonst zetten

-          een testament laten opmaken bij de notaris

-          …

Het is interessant om je hierover te informeren, zeker wanneer er kinderen betrokken zijn en/of je samen een lening van een huis afbetaalt.  Sta erbij stil wat er gebeurt als de relatie zou eindigen of als één van beide partners overlijdt.