Ga terug naar overzicht Wonen

Wonen met ASS

Persoonsvolgende financiering

Vanaf 2016 is de hulpverlening binnen het VAPH landschap voor meerderjarigen (vanaf 17 jaar) er anders gaan uitzien. 'Perspectief 2020' is het plan van de minister Jo Vandeurzen om ervoor te zorgen dat de hulpverlening beter afgestemd wordt op de ondersteuningsvraag van hulpvragers.

'Persoonsvolgende Financiering' (PVF) is hier een belangrijk onderdeel van. Het betreft een ander financieringssysteem voor personen met een beperking. In gewone taal: In plaats van dat organisaties geld krijgen om jou te begeleiden, krijg jij nu zelf het geld om begeleiding bij de organisatie te kopen. Je koopt zelf de hulp bij verschillende diensten die je nodig hebt.

Er zijn 3 verschillende systemen waarbinnen je hulp kan krijgen. In welk systeem je terecht komt, hangt af van jouw vraag, jouw ondersteuningsnood en het budget dat je daarvoor nodig hebt.  Hieronder worden de drie systemen uitgelegd:

1. Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

 • Voor iedereen toegankelijk 
 • Vormen die je kan combineren:
  • Begeleiding
  • Dagopvang
  • Verblijf
 • De begeleiding is beperkt in tijd en intensiteit.
 • De diensten RTH worden gesubsidieerd door het VAPH.
 • Wanneer je hulp wil van een RTH dienst, neem je met hen contact op om te bekijken of jouw vraag overeenkomt met wat de dienst te bieden heeft.

 2. Basisondersteuningsbudget (BOB)

 • Trap 1 binnen persoonsvolgende financiering.
 • Voor wie een beperkte ondersteuningsnood heeft, een erkende handicap en wie geen ondersteuning heeft via een Persoonsvolgend Budget.
 • Vast bedrag van 300 euro per maand dat wordt uitbetaald door de zorgkassen (verbonden aan mutualiteiten).
 • Je kan dit bedrag vrij besteden. Je hoeft geen bewijs binnen te leveren waar je het geld aan uit geeft. Het geld kan je besteden om poetshulp te betalen, vervoerskosten van je begeleider te betalen, … .
 • Wie een BOB heeft kan ook terecht bij RTH. Je kan het budget dan ook gebruiken om je eigen bijdrage bij RTH te betalen. 

 3. Persoonsvolgend budget (PVB)

 • Trap 2 binnen persoonsvolgende financiering.
 • Het budget dat je krijgt via PVB is gepersonaliseerd. Naargelang jouw beperking en hulpvraag, is dit bedrag hoger of lager. Er is dan ook een procedure die doorlopen moet worden vooraleer je je budget kent en ter beschikking hebt.
 • PVB is er voor mensen die intensieve en frequente hulpverlening nodig hebben. Het is begeleiding op langere termijn.
 • Met dit budget kan je onder andere intensieve thuisbegeleiding, verschillende woonbegeleiding, poetshulp, vrijwilligers, … betalen.
 • Bij PVB moet je wel bewijzen waaraan je het geld besteedt.

Waar heb jij recht op?

Je kan bij verschillende instanties terecht

 • om te weten waar jij recht op hebt
 • om ondersteuning te krijgen in je zoektocht naar de juiste begeleidingsvorm die past bij jouw hulpvraag

De dienst waar je steeds terecht kan met vragen rond jouw hulpvragen (met of zonder diagnose):

 • De mutualiteit waar je bij aangesloten bent

Je hebt een diagnose en een hulpvraag maar weet niet goed waar te beginnen:

Je hebt een diagnose en een Persoonsvolgend Budget en wenst informatie en advies om het te beheren en te besteden:

 • Een gebruikersorganisatie (link

 

Meer informatie over de verschillende vormen van ondersteuning, de verschillende budgetten en de aanvraagprocedures kan je vinden op de site van het VAPH www.vaph.be.

Indien je nu al begeleiding krijgt, kan je met je begeleiding bekijken welk budget jij zal krijgen en hoe je dit budget kan inzetten om de begeleiding die je nu krijgt te behouden. Je kan dan met hen ook bekijken of je nog een hulpvraag hebt die niet ingevuld is en of je met deze hulpvraag bij hen terecht kan of toch naar een andere dienst moet gaan.

Een filmpje met uitleg over PVF kan je hier zien.

Een filmpje over RTH zie je hier. 

Hulpmiddelen

Boek: zelfstandig wonen met autisme

Boek: zelfstandig wonen met autisme

Auteurs: Stil Katja en Castricum Renske

Praktische hulpgids voor jongeren en volwassenen met autisme die ene steuntje in de rug kunnen gebruiken bij zelfstandig wonen of bij het organiseren van hun eigen huishouden.

 

ISBN: 9789088502835 · 2012, 2de herziene druk · paperback - 176p. · prijs: € 14.50
uitgeverij: SWP