Ga terug naar overzicht Wonen

Administratie en geld

In onze maatschappij komt administratie en geld voortdurend aan bod. Als je hiermee kan omgaan vergroot dat je zelfstandigheid.

Tip. Koppel je administratieve taken aan een vast moment per week.

Administratie bijhouden

1.      Post openen en sorteren

Open en sorteer je post bij voorkeur elke dag.

Neem 3 bakjes die een vast plek hebben en label ze.

 • Rekeningen
 • Belangrijke brieven (bv. post van de bank, verzekeringen, het werk, … )
 • Te doen. Post waarop je moet reageren of in je agenda schrijven

2.      Kies een vaste administratiedag

 • Probeer in je weekplanning een vast moment van 2 uur te kiezen om al je administratie en geldzaken te regelen. Op deze manier betaal je alle rekeningen op tijd.
 • Neem per jaar een map met meerdere tabbladen om al de verwerkte documenten in te stoppen.
 • Neem het bakje rekeningen erbij. Betaal al de rekeningen die in je bakje zitten. Kijk ook je mailbox na op elektronisch doorgestuurde facturen. Handig is om via internetbankieren te betalen. De meeste banken hebben een handleiding voor internetbankieren. Ga langs bij je bank en vraag onlinebankieren aan, je zal hier documenten voor moeten ondertekenen. Je kan ook uitleg vragen.
 • Als de rekening betaald zijn, stop ze dan in een map, eventueel gerangschikt op thema.
 • Neem het bakje met belangrijke brieven. Je sorteert de brieven per soort. Neem een map met meerder tabbladen. Zo vind je zaken gemakkelijker terug als je ze nodig hebt. Een mogelijke onderverdeling vind je hieronder:
  • Gas/elektriciteit
  • Gsm
  • Water
  • Internet/tv
  • Verzekeringen
  • Papieren van de bank
  • Belastingen
  • Huurovereenkomst
  • Auto
  • Garantie- en aankoopbewijzen
 • Neem het bakje ‘te doen’. Doorloop deze post. Reageer meteen of plan de nodige actie in.

Soms heb je brieven die je vertellen dat je iets moet doen, zoals je melden aan het gemeentehuis. Neem je agenda erbij en kijk meteen wanneer je daar tijd voor hebt, en bel eventueel om een afspraak te maken. Noteer dat dan in je agenda. Je krijgt uitnodigingen voor bepaalde zaken (bv. een trouw). Kijk dan in de agenda of je tijd hebt die dag. Je laat via het telefoonnummer of het e-mailadres weten of je aanwezig zal kunnen zijn.

Budgettering

Goed omgaan met geld heet budgetteren. Dit doe je via de volgende stappen:

1.      Bepaal je totale inkomen

Ga na wat je maandelijks binnenkrijgt van geld: loon, geld dat je van je ouders krijgt, uitkeringen, …

2.      Bepaal je vaste kosten

 • Kosten van huur of lening
 • Gas, water, elektriciteit
 • Verzekeringen
 • Abonnementen
 • Spaargeld

3.      Bepaal je beschikbaar inkomen

Wat je overhoudt van je inkomsten na de vaste kosten is je beschikbaar inkomen. Dit geld kan je uitgeven aan kleding, hobby’s, eten, …

4.      Hou je uitgaven bij

Je kan deze kosten bijhouden door ze te noteren in een schriftje of op de computer. Er bestaan apps waarin je je uitgaven netjes kan bijhouden. Je kan de kosten onderverdelen in een aantal categorieën:

 • Eten en drinken
 • Hobby’s
 • Kleding en schoenen
 • Telefoon
 • Uitgaan

5.      Tel alle uitgaven op

Je telt na een maand per categorie uit hoeveel geld je er aan uitgeeft, en hoeveel je in het totaal uitgeeft.  Je stelt jezelf volgende vragen

 • Geef ik niet meer uit dan mijn beschikbaar inkomen?
 • Wil ik meer sparen?
 • Op welke vlakken kan ik besparen?
 • Hoeveel wil ik extra sparen?

6.      Stel een nieuw budgetplan op

Als je in de vorige stap besloten hebt dat je teveel uitgeeft moet je besparen. Je stelt op basis van je beschikbaar inkomen en het bedrag dat je maandelijks wil sparen een nieuw budget op. Je bekijkt hoe je dat budget kan verdelen onder de verschillende categorieën.

7.      Blijf binnen je budget

Je probeert je te houden aan je vooropgestelde budget. Het kan echter zijn dat je merkt dat dit niet haalbaar is. Dan moet je je budget nogmaals bijstellen.

Opgelet! Laat je niet verleiden tot het nemen van kredieten (kopen op afbetaling). Wil je graag iets kopen, spaar dan vooraf dit bedrag. Iets kopen op krediet of een negatief bankrekeningsaldo kost veel geld.

Verzekeringen

Verschillende verzekeringen kunnen in het alledaagse leven nuttig of zelfs verplicht zijn. Op die manier ben je ingedekt voor mogelijke risico’s. Als er iets gebeurt, hoef je niet alle kosten te dragen.

Voor een aantal zaken ben je verplicht een verzekering te nemen:

 • Autoverzekering
 • Arbeidsongevallen
 • Brand- en ontploffingsverzekering

Verder bepaal je zelf voor welke risico’s je nog ingedekt wil zijn. Dit bespreek je in een verzekeringskantoor of in je bank.