Ga terug naar overzicht Werken

Werken met ASS

Werk zoeken met ASS

VDAB biedt gespecialiseerde begeleidingen aan voor personen met ASS.

 1. Als je je diagnose ASS aan de VDAB meldt, krijg je recht op gespecialiseerde begeleiding door een persoonlijke consulent en bijzondere tewerkstellingsmaatregelen.
 2. Wanneer je diagnose wordt erkend door VDAB dan heb je recht op gespecialiseerde begeleiding in je zoektocht naar werk. Via deze link vind je meer informatie.

Mogelijkheden:

 • Je wordt begeleid bij het zoeken naar werk. Je consulent maakt een afspraak bij GTB (= gespecialiseerde trajectbepalings- en begeleidingsdienst)
 • Je volgt een opleiding op maat, stage en je wordt begeleid bij het zoeken naar werk. Je consulent maakt een afspraak bij GOB (= gespecialiseerd opleidings-, begeleidings- en bemiddelingscentrum)
 • Als je wil weten wat je sterke kanten zijn en naar welke jobs je best solliciteert, maakt je consulent een afspraak bij GA (gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst).
 • Als een job in het gewone arbeidscircuit niet haalbaar is, kan je terecht in een beschutte werkplaats, een sociale tewerkstelling of in de arbeidszorg. Je consulent vraagt dit voor jou aan.
 • Als je een bepaalde job wil waarmee je nog geen ervaring hebt, kan je daarvoor een specifieke opleiding volgen, bijvoorbeeld in avondschool.
 • Individuele beroepsopleiding (IBO). Verschil met gewone opleiding = leren hoe je een beroep moet doen door het uit te oefenen.

Links naar gespecialiseerde begeleidingsdiensten:

Zeggen dat je ASS hebt of niet? Voordelen en nadelen.

De diagnose behoort tot je privéleven en je bent niet verplicht om dit aan je toekomstige werkgever en collega’s mee te delen.  Je kan beslissen om het niet meteen te vertellen, of alleen aan de leidinggevende. Als je door je diagnose niet alle taken van je werk kan uitvoeren is het aangeraden om het wel te vertellen.

Op de website Participate vind je een antwoord op de vraag: Moet ik tijdens mijn sollicitatie zeggen dat ik autisme heb?

Voordelen van het niet te vertellen:

 • Je wordt zoals andere kandidaten beoordeeld.
 • Het gesprek kan zich meer richten op je sterktes, in plaats van op je beperkingen.

Nadelen van het niet te vertellen:

 • Je verzwijgt iets en je moet steeds op je hoede zijn dat het uitkomt.
 • Achteraf kan het je kwalijk genomen worden dat je het niet eerlijk gezegd hebt.
 • Je werkgever kan geen aanspraak maken op ondersteunende tewerkstellingsmaatregelen.
 • Ondersteuning en aanpassingen worden niet open besproken.

Voordelen van het wel te vertellen:

 • Werkgevers en collega’s kunnen rekening houden met je mogelijkheden en beperkingen.
 • Je verklaart gaten in je CV.
 • Je vermeldt ondersteunende tewerkstellingsmaatregelen.
 • Je wordt begeleid door een dienst en de jobcoach is ook voor de werkgever een meerwaarde.
 • Je werkgever heeft recht op een ondersteuningspremie
 • Je ervaart minder stress doordat je meer jezelf bent.

Nadelen van het wel te vertellen:

 • Je verkleint mogelijks je kansen op een job als je werkgever te sterk vasthangt aan vooroordelen.
 • Je komt in contact met vooroordelen en onwetendheid.
 • Er wordt gefocust op de diagnose, beperkingen en problemen.
 • Je botst op onbegrip en ongeloof.

Hoe vertel je dat je ASS hebt?

 • Bereid je voor: wat en hoe je het wil vertellen en wat je niet wil vertellen.
 • Je kan ervoor kiezen om niet je diagnose, maar wel je moeilijkheden te benoemen, en wat je nodig hebt om goed te functioneren.
 • Denk na aan wie je het wil vertellen.
 • Weet waar je goed in bent en wat je sterke punten zijn. Benadruk deze sterke kanten, bijvoorbeeld: oog voor detail, eerlijk, loyaal, nauwkeurig, ordelijk,…
 • Leg een verband tussen je kwaliteiten en de vereisten voor de job. Bijvoorbeeld accuraat werken is een vereiste voor administratief werk.

Tegemoetkomingen

Bij het vermoeden van een arbeidshandicap meld je je aan bij de VDAB om zo je handicap te laten erkennen. Je krijgt recht op gespecialiseerde begeleiding en bijzondere tewerkstellingsmaatregelen.

Wat zijn bijzondere tewerkstellingsmaatregelen?

 • Financiële tegemoetkomingen die je helpen om werk te vinden of om je werk beter uit te voeren.

Hoe geraak je aan bijzondere tewerkstellingsmaatregelen?

 • Om er beroep op te kunnen doen, moet je het recht erop aanvragen. Dit doe je door je aan te melden bij VDAB en op gesprek te gaan.

Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

 • VDAB betaalt een premie aan je werkgever omdat hij je werk biedt.
 • Je werkgever krijgt een premie van VDAB gedurende de eerste vijf jaar dat je in dienst bent. Hij kan een aanvraag doen om de premie te verlengen. 
 • Meer informatie over een VOP vind je op de website van VDAB.

Vakantiewerk op maat

Autinet wil jongeren met ASS ervaring laten opdoen via vakantiewerk. Ze gaan op zoek naar een vakantiejob op maat, in samenwerking met de arbeidsmarkt.

Website: https://autinet.be/

 

Tips & tricks

Praat je over je moeilijkheden? Vermeld dan wat de mogelijke oplossingen zijn. Bijvoorbeeld: “Ik kan moeilijk omgaan met onverwachte veranderingen maar als ik op voorhand weet dat er overgewerkt moet worden, dan heb ik daar geen problemen mee."

 


 

Een reden om wel te zeggen dat je ASS hebt, is dat anderen dan rekening met je kunnen houden. Bij mij viel dat heel zwaar tegen. Mensen begrepen het niet en geloofden me zelfs niet. Ik zou aanraden om het enkel aan je leidinggevende te zeggen.

 


 

Ik vertel dat ik autisme heb tijdens een sollicitatiegesprek als antwoord op de vraag waarom ik een Vlaamse Ondersteuningspremie heb.

 


 

Ik zou enkel in een persoonlijk gesprek zeggen dat ik autisme heb. Als men op voorhand naar mijn Vlaamse Ondersteuningspremie vraagt, geef ik daarover meer uitleg, maar niet over de reden dat ik er een heb.

 


 

Stel dat er op de werkvloer al iemand werkt met ASS en je weet dat dit goed loopt voor die persoon, dan kan het een voordeel zijn om te zeggen dat je ASS hebt.

 


Ik zet niet in mijn CV dat ik autisme hebt. Men heeft hierbij al snel een stereotiep beeld. Zeg eventueel wel dat je geniet van een Vlaamse ondersteuningspremie.