Ga terug naar overzicht Studeren

Studeren met ASS

Studentenbegeleidingsdienst

Bij de studie- en studentenbegeleidingsdienst van je hogeschool of universiteit kan je terecht voor advies en hulp bij alles wat met studeren te maken heeft (bv. studieplanning, faalangst, (her)oriëntering, etc.). 

Ondersteuning (voorheen GON)

Studenten met ASS die een opleiding aan een hogeschool volgen kunnen soms extra ondersteuning krijgen. Deze "ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften" wil die leerlingen de kans geven om gewoon onderwijs te volgen door een specifiek zorgbeleid uit te werken.  Voor de leerling met extra ondersteuningsnood wordt een gemotiveerd verslag of een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs opgesteld. De school bepaalt dan samen met de ouders, het CLB en een school voor buitengewoon onderwijs de ondersteuning op maat, op basis van de vastegestelde noden in het verslag. Vraag meer informatie bij het CLB of bij de studentenbegeleidingsdienst verbonden aan je opleiding.

Meer informatie over deze ondersteuning vind je hier. https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/op-school/ondersteu...

 

Redelijke aanpassingen (faciliteiten)

Als student met ASS heb je recht op redelijke aanpassingen (faciliteiten). Een redelijke aanpassing is een maatregel die het effect van de functiebeperking neutraliseert waarmee een persoon te maken krijgt in een onaangepaste (school)omgeving. Hogescholen en universiteiten moeten voorzien in duidelijke procedures om redelijke aanpassingen aan te vragen en toe te kennen.

Een instelling kiest zelf welke redelijke aanpassingen ze toekent aan studenten. Bij voorkeur wordt dit in onderling overleg afgesproken en worden eventuele aanpassingen op maat gezocht. Voorbeelden van redelijke aanpassingen zijn dat je je examen in een apart lokaal mag maken (bv. indien je je zeer moeilijk kan concentreren in een gevuld leslokaal) of dat je je examen mondeling mag toelichten.

Gewoonlijk vind je op de website van je hogeschool of universiteit meer informatie en contactgegevens van de persoon of dienst die je hierover kan contacteren. Vraag eventueel hulp aan je ondersteuner of begeleider.

Opgelet. Vaak is er een bepaalde datum waarna geen nieuwe redelijke aanpassingen meer kunnen worden aangevraagd voor een bepaald academiejaar. Wacht dus niet te lang om dit in orde te brengen.

Op de website www.diversiteit.be vind je meer informatie over redelijke aanpassingen.

Vertellen dat je ASS hebt of niet?

Denk op voorhand na of je wilt vertellen of je ASS hebt en aan wie. Voordelen om open te zijn over je diagnose zijn dat je open kunt zijn over wat je moeilijk vindt, dat de personen in je omgeving je beter begrijpen en meer rekening met je kunnen houden, en dat je toegang krijgt tot bepaalde ondersteuningsvormen (bv. redelijke aanpassingen). Een nadeel is dat anderen helaas vaak vooroordelen hebben en dat ze je wellicht anders bekijken eenmaal ze weten dat je ASS hebt.

Je kan ervoor kiezen om je diagnose (autismespectrumstoornis) niet te benoemen, maar om wel je moeilijkheden te benoemen. Zo vermijd je dat mensen vooroordelen hebben op basis van je diagnose, maar kunnen ze toch rekening houden met je moeilijkheden.

Geprikkeld om te weten

Het educatief pakket 'Geprikkeld om te weten' is een initiatief van de Arteveldehogeschool en heeft tot doel de lectoren, docenten, professoren, studentenbegeleiders, studenten, ouders en hulpverleners te sensibiliseren en te informeren over de specifieke noden van studenten met ASS zowel in de overstap naar, als in het hoger onderwijs zelf.

In een documentaire (duur 30 minuten) getuigen zes (oud-)studenten met ASS over de uitdagingen en de moeilijkheden waarvoor ze komen te staan zowel in de overstap naar, als in het hoger onderwijs zelf. De ervaringen worden gekoppeld aan wetenschappelijke inzichten. Daarnaast reflecteren ook een ouder en werkgever over ervaringen in de begeleiding van (oud-)studenten met ASS.

Op de website www.studerenmetautisme.be vind je meer informatie.

Op kot met ASS

Op de website www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen vind je interessante informatie over op kot gaan.

Hulpmiddelen

Boek: Studeren met ASS

Studeren met autisme

Praktische hulpgids met allerlei thema's die aan bod komen bij het studeren.
Auteurs: Niek Castricum en Katja Stil
ISBN 9789088501586

QULI

Quli is een persoonlijk, digitaal zorgplatform. Met advies en tips over gezond leven. Of informatie over een behandeling. Speciale (voorlichtende) games, elektronische coaches en handige apps die ontspannen en zelfstandig leven bevorderen. Quli helpt om voor jezelf te zorgen.

Praktische steun is met Quli altijd direct aanwezig. Op je pc, smartphone of tablet. Waar en wanneer je maar wilt, 24/7. Als dat nodig is, kun je chatten met een behandelaar of hulp inroepen. Persoonlijk medische gegevens zijn altijd bij de hand. Voor zorgverleners maakt Quli de interactie met gebruikers binnen en buiten de zorginstelling eenvoudiger.

Je meldt je gratis aan op www.quli.nl. Daar krijg je je eigen, beveiligde Quli pagina. Die kan je inrichten met apps uit de Quli appstore.

Wie maken Quli?Vier zorginstellingen Dr Leo Kannerhuis, Amarant Groep, Pluryn, ARQ en ICT-bedrijf Ordina zijn de initiatiefnemers van Quli.

Studeercoach

De app ‘Studeercoach’ geeft stap voor stap uitleg en tips om een probleem zo zelfstandig mogelijk op te lossen, bijvoorbeeld over het lesrooster, thuisstudie, toetsen, opdrachten en stage.
De Studeercoach is ontwikkeld door het Dr. Leo Kannerhuis, het landelijk Expertise- en Behandelcentrum dat mensen met ASS en hun omgeving helpt door gespecialiseerde behandeling, en door onderzoek en innovatie.

Op jezelf? (DVD)

In deze film vertellen twee Nederlandse jongeren met ASS hoe zij hun studie op de universiteit en de hogeschool aanpakken. De film laat op een openhartige, positieve manier zien wat hun ervaringen en mogelijkheden zijn.

Op deze website kan je een klein stukje van de film zien en kan je eventueel de DVD bestellen: http://www.smao.nl/dvd-op-jezelf/

 

Tips & tricks

Ik heb enorm veel steun gehad aan GON-begeleiding. Zij gaven mij meer zelfinzicht, maar hielpen ook om mijn moeilijkheden uit te leggen aan studentenbegeleiders en docenten, zodat zij hiermee rekening konden houden. Want zelfs al weet je zelf waar je tegenaan loopt, het is niet eenvoudig om dit uit te leggen aan anderen en dan is het fijn als iemand je daarbij helpt.


Ik besloot om aan enkele docenten te vertellen over mijn autisme, maar niet aan medestudenten.


Ik vertel aan mijn medestudenten enkel dat ik moeite heb om te communiceren, en ook dat ik niet goed ben in plannen en organiseren.