Ga terug naar overzicht Relaties

Sociale activiteiten

Sociale activiteiten zijn onvoorspelbaar en geven daardoor wel eens stress. Het is voor iedereen anders wat helpt om je voor te bereiden op een sociale activiteit, bijvoorbeeld relaxatietechnieken of mogelijke scenario’s uitdenken.

Sociale verhalen en stappenplannen zijn instrumenten die je helpen voorbereiden op bepaalde sociale activiteiten.

Sociale verhalen

Sociale verhalen zijn verhalen waarin sociale gebeurtenissen en mogelijke reacties in een bepaalde situatie duidelijk worden uitgelegd.

Voorbeelden van thema’s in sociale verhalen:

  • Deelnemen aan een vergadering
  • Als een afspraak niet doorgaat
  • Een cadeautje openen
  • Carnaval

Sociale stappenplannen

Sociale stappenplannen geven richtlijnen over hoe je kunt handelen in een sociale situatie.

Voorbeelden van thema’s in sociale stappenplannen:

  • Betalen in een winkel
  • De telefoon opnemen
  • Een gesprek voeren tijdens een pauze

Waar vind je sociale verhalen en sociale stappenplannen?

-          Stel samen met iemand die je goed kent en vertrouwt een sociaal verhaal of stappenplan op.

-          Op de website www.sociaalopstap.nl

-          Grote Sociale Verhalenboek (Carol Gray)

                

 

Hulpmiddelen

BOEK: Het Grote Sociale Verhalenboek

Gebeurtenissen en mogelijke reacties binnen een bepaalde situatie worden op een duidelijke manier uitgelegd.

Auteur: Carol Gray

Korte sociale videolessen

Maak een profiel aan bij Quli via www.quli.nl

Ga naar ‘mijn apps’

Klik op ‘app toevoegen’.

Klik op ‘kijk & leer’.

Bekijk 10 sociale videolessen van 1 minuut.

Je kijkt een korte video waarin de situatie duidelijk wordt en vervolgens krijg je een dilemma voorgelegd, waar je met ja of nee op antwoordt. Afhankelijk van je antwoord vervolgt het verhaal zich, zodat je zicht krijgt op de consequentie van je keuze.

BOEK: Coping

Engelstalige gids

Auteur: Marc Segar

Tips & tricks

Als ik me voorbereid op een sociale activiteit, probeer ik ook de positieve aspecten te zien. Zo zie ik bij carnaval bijvoorbeeld niet alleen drukte, luide muziek, mogelijk slecht weer, maar ook mijn vriendin die blij is, een rustig etentje achteraf, mogelijk mooi weer.

 

Deelnemen aan een sociale activiteit (bijvoorbeeld op café gaan, pretpark) is voor jou misschien een stuk lastiger dan voor anderen. Als je dit beseft, is het makkelijker om te accepteren dat jij de keuze maakt om niet mee te gaan, om te zeggen dat je dat niet leuk vindt of om te zeggen dat je het jou teveel moeite en energie kost.