Ga terug naar overzicht Familie

Grootouders, tantes en nonkels, neven en nichten

Familierelaties zijn complex. Met familie heb je sowieso een relatie, soms zelfs zonder dat je hen al ooit hebt gezien. De graad van verwantschap bepaalt niet hoe goed je kan opschieten met een familielid. Je kan bijvoorbeeld een betere band hebben met een neef dan met je broer.

Mensen zijn geneigd om meer loyaal te zijn naar familieleden dan naar niet-familieleden. Als je iets nodig hebt, biedt je familie een netwerk waaraan je iets kan vragen (bv. vakantiejob, materiaal, …), afhankelijk van de connecties en de jobs van je familieleden. Zulke vragen zijn vrijblijvend en je familie (of jijzelf) kan weigeren door te zeggen: “Sorry, dat kan ik niet voor je doen/regelen.”

Familie blijft familie en die band kan niet verdwijnen zoals een vriendschap kan verdwijnen. Je hebt op zich geen verplichtingen ten opzichte van familie, maar familieleden kunnen wel bepaalde verwachtingen hebben (bv. regelmatig op bezoek gaan, aanwezig zijn op feesten).