Disclaimer

  • KABASS stelt hoge eisen aan de via deze website verstrekte informatie. Alle getoonde informatie wordt door ons met zorg samengesteld. KABASS aanvaardt evenwel geen aansprakelijkheid voor de actualiteit en/of eventuele fouten in de informatie op deze website.
  • Ook is KABASS niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet, alsmede voor technische storingen.
  • Mocht u onjuiste en/of onvolledige informatie op onze website aantreffen, dan stellen wij het op prijs als u ons daarover informeert. Via info@kabass.be kunt u contact met ons opnemen.
  • Hoewel KABASS alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van deze website via internet worden verspreid.
  • Verwijzingen (links) naar websites die niet door KABASS worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel wij uiterst selectief zijn ten aanzien van de sites waarnaar wordt verwezen, kan KABASS niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit en actualiteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door KABASS worden onderhouden, wordt afgewezen.
  • De inhoud van deze website mag worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van KABASS.